Corona update

Corona update

In deze roerige tijd waarin het Coronavirus (Covid-19) rondwaart wenst Crop Alliance iedereen een goede gezondheid toe!

Wij willen u erop wijzen dat onze aandacht intensief is gericht op de gevolgen die het Corona-virus kan en mogelijk heeft en al heeft. In de eerste plaats effecten op de levering van producten. Momenteel is er bij Crop Alliance geen informatie dat grondstoffen uit risicogebieden niet of minder beschikbaar zijn.

- Op dit moment zijn er geen knelpunten in de supply chain van onze producten;

- Er worden ook geen problemen voorzien voor onze leveringen in de nabije toekomst;

- De aanvoer van onze grondstoffen is gegarandeerd voor de komende maanden.

We houden de situatie continu in de gaten. Ons bedrijfscontinuïteitsplan wordt systematisch aangepast op basis van de beschikbare informatie.

We volgen de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op de voet en volgen dit op om het risico op besmetting bij Crop Alliance te minimaliseren. Daarnaast hebben we een reeks aanvullende maatregelen genomen om de gezondheid van onze collega's en klanten te beschermen om verdere verspreiding te voorkomen.

We hebben al onze medewerkers bewust gemaakt van de te nemen voorzorgsmaatregelen en de te nemen goede praktijken.

Als preventieve maatregel hebben we beperkte toegang tot onze fabriek door externe personen.

Vrachtwagenchauffeurs zijn niet toegestaan ​​in het gebouw en er is geen fysiek contact met onze medewerkers.

Op dit specifieke moment is de levering van Crop Alliance-producten niet in gevaar. Gezien de grote mate van onzekerheid kan de situatie op elk moment veranderen. Deze gebeurtenis valt buiten de controle van Crop Alliance en is een geval van overmacht.

Wereldwijd wordt er gehamsterd; wij hebben nog genoeg voorraad zilveruien en groenten!

Check onze website voor al onze producten en aarzelt u vooral niet om contact op te nemen met sales@cropalliance.com om de mogelijkheden te bespreken.

Wees voorzichtig en blijf gezond!