Śledzenie drogi i pochodzenia produktu

Śledzenie drogi i pochodzenia produktu

Śledzenie drogi i pochodzenia produktu na każdym etapie łańcucha produkcyjnego to kluczowy element naszego zarządzania. Jako firma, której przyznano certyfikat BRC z oceną AA, spełniamy wszystkie wymogi i wykazujemy proaktywną postawę w kwestii przestrzegania przepisów prawnych i ustawowych.