Beczki

Beczki

Przystosowane do żywności, spełniają wszelkie wymogi.

Standardowa pojemność dla wszystkich produktów: 180 kg. 

Na życzenie możliwość przygotowania beczek o innej pojemności, w zależności od typu produktu i kraju docelowego.

Beczki pozostają własnością Crop Alliance.