Cebulki perłowe

Cebulki perłowe

Uprawa cebulek perłowych stanowi wieloletnią tradycję w prowincji Flevoland. Aby zapewnić stałą dostępność cebulek oraz ich odpowiednią jakość, utworzyliśmy także obszary uprawne na terenie północnej Francji. 

Osoby zainteresowane jednym z naszych programów upraw prosimy o kontakt z naszą firmą.

Kwestie związane z uprawą pozostają pod naszą pełną kontrolą. Całość procesu jest nadzorowana przez naszych ekspertów. Stosujemy program rejestracji upraw o nazwie Opti Crop, który umożliwia naszym klientom wgląd we wszystkie istotne informacje. Program analizuje informacje o uprawach, umożliwiając w ten sposób także ciągłą optymalizację w tym zakresie.

Opti Crop, możliwość uzyskania 100% informacji o pochodzeniu produktu oraz certyfikat GlobalG.A.P. sprawiają, że możemy zagwarantować najwyższą jakość naszych surowców.

Czas między zebraniem upraw a ich przetworzeniem jest ograniczony do minimum w celu zapewnienia lepszej jakości, do której przyczynia się także chłodzenie cebulek perłowych na początku cyklu produkcyjnego. Po obraniu świeże cebule są natychmiast dostarczane do klientów lub konserwowane w odpowiedniej zalewie. Na życzenie dostarczamy specyfikacje techniczne.

Standardowe rozmiary produkowanych przez nas cebulek to: 10–14 mm, 14–16 mm, 16–18 mm, 18–21 mm, 21–23 mm, 23–25 mm, 25–28 mm, 28–32 mm oraz 32 mm i większe.

W okresie żniw cebulki perłowe są dostarczane luzem bądź zapakowane w skrzynie lub beczki wykonane z plastiku. 

Krąg naszych klientów obejmuje głównie producentów żywności mrożonej i puszkowanej – zarówno z Holandii, jak i innych krajów.